NATIONALMUSEETS rejse til Ræhr sogn 1913

 

 

 

Berejser: Kjær,H. Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)

 

Berejsertekst: I Enklaverne, Rær Sogns Klit, Rær Sogns Eng (med Rimmer), Savbjerg og Tvillinggaardes Eng findes ingen Mindesmærker og Fund kendes ej. Heller ikke er der set Flintaffald eller Spor af Skov. Der er søgt Oplysning om Fund i den brede Dal, der skiller Hanstholmen fra det sydlige Land. Der er her en Del Tørveskær. Oldsager synes ikke fundne. Flere Gange taltes om Fund af Hjortetakker og større Dyreknogler. Af nogen Betydning er følgende paa Kort W. 28: Lav Banke. Under et Grønsværlag, 0,25 M. l., findes et kompakt Lag af havrullede Smaasten, af uvis Mægtighed, i hvert Fald mere end 1 M. tykt. Stenene er 2-5 Cm. i Tværmaal. Mellem dem er en Smule Sand. Lignende Lag af betydelig Udstrækning findes vestligere. - Tørvelaget er op til 1 1/2 M. tykt. Derunder findes sædvanlig Sand, 6-7 M. dybt, hvorunder ved Brøndboring er fundet 1/3 M. Tørv og derefter "Hvidler". Sandet menes at være Flyvesand. Ca. 0,90 M. under Overfladen, 0,20 - 0,25 M. over Sandbunden er for faa Aar siden fundet et Træredskab, der af Finderen med Bestemthed erklæredes at være en Øseskovl til Lænsning af en Baad. Sandbunden indeholdt Sand af mindre strid Art end Havsand. Der tales stadig om gammel Sejlads fra Baadsgaard i Hansted til Færgegaard i Saarup (nu flyttet mod Øst). Af Stenaldersfund kendes kun de 2 oven anførte (Nr. 21 og 37). Sluttet Aug. 1913. Hans Kjær.