Retur

Gamle postkort fra Ræhr


Ræhr er en langstrakt landsby beliggende på sydskråningen af Holmen, ca 5 km øst for Hansted. Ræhr har i mange år været den centrale og vigtigste landsby i Ræhr-Hansted-Vigsø kommune. Dette har ændret sig som følge af udviklingen i Hansted og på grund af kommunalreformerne.

Erhvervsgrundlaget på egnen har hidtil været landbrug og fiskeri men begge erhverv har i de seneste år været præget af tilbagegang. Efter nogle år med en vis udvikling overalt er der nu indtrådt en vis stagnation. Der er kun nogle få hovederhvervslandmænd på egnen og der er ingen tilbage af Ræhrs tidligere brugsforening og tre købmænd. Vigsø er især præget af turisme og Hansted er med fiskerihavnen og den dermed følgende erhvervsudvikling blevet førende med hensyn til befolkningstal og beskæftigelse.

Her er vist nogle gamle postkort, som er produceret af den tidligere købmand i Ræhr, Robin Bjerregaard. De viser lidt om, hvorledes Ræhr så ud for halvtreds år siden. Hvis der skulle være nogen, som ligger inde med flere gamle postkort fra Ræhr, er jeg gerne villig til at optage dem på denne internetsite. Mail: holger@dybdahl.dk

På billedet ses fra venstre bag transformatoren Robin Bjerregaards forretning (tidligere Jens Villadsens), Missionshuset, maler Halds hus,
Jens Vestergaards hus samt Lars Madsens og Aage Madsens gård. Til højre ses øverst den nye skole, bygget 1940.
Billedet viser udsigten fra Hansted landevej udover Bybakken, Vester Ræhr
og engene med Tved klitplantage i baggrunden.

På Sognebakken ses til venstre cykelsmed Per Madsens hus
og til højre barber Chr. Christensens hus.Billedet er taget, hvor Sognebakken stødte op til Hansted landevej.
Det viser både kirken, kirkegården og landevejen op til, hvor Nytorp begynder.Billedet viser kirkesalen.Dette billede er taget ud for Mads Skaarups ejendom og viser mejeriet med den høje skorsten og til højre vejen mod Hansted.Ræhr mejeri ved vintertid. Dette foto er ikke et postkort og ikke fra Robin Bjerregaard.
Det er taget i 1947 af en amerikansk soldat, Lyle, som var en nevø af cykelhandler
Per Madsens kone. Han deltog i besættelsesstyrken i Tyskland og kom til Ræhr på ferie.