Retur

LandskabetDen sydlige del af Ræhr sogn er et bakkedrag med tre stednavne, fra vest Savbjerg, dernæst Saarup og mod øst Borup. Fra gammel tid har man i folkemunde brugt betegnelsen Timians Land. Stednavnet Borup var egentlig gledet ud af brug og Borup regnedes af de fleste som en del af Saarup. Men i nyere tid er det taget i brug igen. Vejen mod øst fra Hundahls bakke hedder Borupvej og der er også blevet opstillet et vejskilt med Borupnavnet overfor Thisted Lufthavn, så navnet bruges nu af vejvæsenet.

Bakkedraget består egentlig af to store bakker, Savbjergbakken og Saarupbakken, der er adskilt fra hinanden ved en slugt, få hundrede meter bred. På Saarupbakken findes områdets højeste punkt, som er 45 meter over havet. Bakkerne er morænedannelser på undergrund af skrivekridt, dækket med et lag af flyvesand i vekslende tykkelse. Området er præget af mange jordfaldshuller (Karst).

Området omfatter også lavere liggende arealer mod vest, nord og sydøst. Vest for Savbjerg findes der nogle søer. Den største er Sokland, også kaldet Saakkelund. Dette område har tilhørt nogle ejendomme i Saarup, der brugte det til kreaturgræsning men værdien var lav og det blev derfor solgt til Jagtfonden, da den før krigen købte jord op til oprettelse af et vildtreservat. Nord for Saarup ligger et bedre engareal, Kjærstovt, der på nogle officielle kort kaldes Skidenkær. Dette område tilhørte også nogle ejendomme i Saarup. Sydøst for Borup ligger Bukjær, også kaldet Bodkær, et lavt område med god græsvækst, der ligeledes tilhørte nogle ejendomme i Saarup og Ræhr.

I Savbjerg har der i den omhandlede tid kun været 1 ejendom. I Saarup har der været 10 ejendomme og i Borup 7. I den sydlige ende af slugten mellem Savbjergbakken og Saarupbakken har der dog ligget yderligere en ejendom (Katrine Kristensens hjem, nævnt under ejendom nr 7). Der ligger utvivlsomt stadig bygningsrester på stedet. Et godt stykke syd for Saarup har der ligeledes ligget en ejendom (Otto Klausens ejendom, se nr. 18). Også disse to ejendomme er nedrevet tidligere og de hørte i øvrigt formelt til Tved men dog reelt til Ræhr sogn. I dag er ejendommen i Savbjerg og seks af de ni i Saarup også nedrevet. Den vestlige ende af området er blevet tilplantet med skov, hvorved betydelige landskabelige værdier er gået tabt.

Tidligere var der praktisk talt ingen træer på egnen.

Billedet herunder er et luftfoto af Niels Dybdahls ejendom, taget fra sydøst ca 1950, som giver et godt indtryk af egnen og landskabet. Niels Dybdahl begyndte omkring 1930 at plante læbælter omkring ejendommens bygninger og i marken, ligesom han plantede skov på et areal, hvor vejene fra Ræhr og Skjelsgaard løber sammen. Andre plantede efterhånden også træer i begrænset omfang omkring deres bygninger. På billedet fra 1950 ses det, at der er vokset træer op omkring bygningerne, ligesom plantning af læbælter i marken er påbegyndt.Bag ejendommen på billedet ses også to andre Saarup-ejendomme (Kræn Rotbøls og Borgaard Nielsens) og bag dem igen lavlandet over til Holmen. Bagerst ses havet og Holmen med Hansted og Nytorp. Mod syd kunne man se udover et stort klitområde, der hørte til Tved sogn og officielt betegnedes som Tved Klit. I baggrunden kunne man se Tved Klitplantage. Den højeste del af Tved Klit samt lidt af den lavere del plantede Staten til med fyrretræer i fyrrerne og det udgør nu en integreret del af klitplantagen. Omkring 1950 blev der imidlertid givet tilskud til læplantning på privat ejet jord og så kom der hurtigt læbælter overalt til beskyttelse af markerne.