Retur

Andreas Kristiansens ejendomAndreas Kristiansens ejendom lå ret tæt ved Anton Mikkelsens ejendom og var af lignende størrelse og bonitet men bygningerne var nyere, formentlig opført omkring 1925. Andreas havde to døtre, Stine og Ida. Familien var kendt som udprægede ordensmennesker. Der herskede den fineste orden, både ude og inde og Andreas kunne somme tider ikke lade være med at gøre opmærksom på det, hvis han syntes, at andre var for sene til at kalke husene om foråret eller sætte ploven i hus om efteråret. Andreas kørte mælk som bierhverv. Det vil sige, at han kørte hver formiddag rundt til alle ejendommene og samlede mælken fra aften- og morgenmalkningen sammen og bragte den til mejeriet. På hjemvejen havde han ofte varer med fra købmanden, brugsforeningen, mejeriet eller andre til de enkelte familier. Andreas solgte ejendommen til Johannes og Ketty Stefansen omkring 1950. De drev den derpå indtil ca 1960, da de solgte den til Staten. Den blev derpå tilplantet og bygningerne nedrevet.

Det følgende billede viser stedet, hvor Andreas Kristiansens ejendom lå, men sporene er vanskelige at finde. Billedet er taget den 1. august 2004.