Retur

Anton Mikkelsens ejendomAnton Mikkelsens ejendom var den vestligste på Saarupbakken. Jorden var rimelig god efter forholdene men bygningerne var gamle. På ejendommen kunne der graves kridt, der brugtes til markerne i Saarup. Anton hed egentlig Larsen men blev altid kaldt Mikkelsen. Han arbejdede også i Tved Klitplantage. Han var gift med Anna, en datter af Kresten Peter (nr 15). De fik to sønner, Christian og Arnold.

På følgende luftfoto fra sydøst ses Anton Mikkelsens ejendom (senere Peter Odgaards ejendom). Billedet er formentlig taget omkring 1950. Det er stillet til rådighed af Gunda Odgaard, enke efter Knud Erik Odgaard, tredie yngste søn af Peter Odgaard. Fra ejendommen fører en vej mod vest ned til kridtgraven og videre ned til Peter Odgaards første ejendom.

I 1945 købte Anton Mikkelsen en ejendom i Nors og solgte derpå ejendommen i Saarup til Peter Odgaard. Den blev ca 10 år senere afhændet til Staten, der lod jorden plante til og lejede bygningerne ud i en periode. Senere blev de nedrevet. Stedet, hvor de lå, kaldes af Staten "Peter Odgaards Plads".

På følgende billede, taget den 1. august 2004, vises stedet, hvor ejendommen lå. Billedet er taget fra nordvest. Der er intet af bygningerne tilbage. Jorden er plantet til med grantræer. På stedet er der indrettet en lejrplads med shelter og toilet.