Retur

Borgaard Nielsens ejendomBorgaard Nielsens ejendom var betydeligt større end Johannes Pedersens ejendom og jorden var også bedre. Der har tidligere ligget et lille teglværk i den nordøstlige del af ejendommen.

Borgaard Nielsen var en dygtig landmand og han beskæftigede som regel to tjenestekarle og en ung pige. Efterhånden som børnene voksede til, kunne de dog udføre arbejdet. Borgaard og hans kone Margrethe havde fire børn: Aage, Doris, Georg og Børge. Aage og Børge udvandrede til USA, men Børge returnerede efter et antal år. Ejendommens gamle bygninger blev efterhånden revet ned og nye opført. Først var det laden, som der blev placeret en vindmølle på. Dernæst byggede han ny stald kort før krigen. Stuehuset blev nyopført under krigen. Margrethe døde tidligt og Borgaard giftede sig med Mary. De fik tre børn, Margrethe, Ingerlis og Finn. Borgaard fandt en værdifuld mergel på sin jord, som der blev solgt store mængder af. Omkring 1956 bortforpagtede Borgaard ejendommen til Asger Holm og flyttede til Ræhr, hvor han havde købt en mindre ejendom. Han blev kirkesanger i Ræhr.

Ved forpagtningens udløb (1961?) solgte Borgaard ejendommen til Herluf Gregersen. Den nuværende ejer af ejendommen er Per Gregersen.

Det følgende billede, som er taget den 1. august 2004, viser ejendommens stuehus, der blev opført under 2. verdenskrig.