Retur

Ejnar Kristensens ejendomEjnar Kristensens ejendom var den østligste i Borup. Ejnar Kristensen var gift med Agnes


og de havde fem børn, Else, Kaja, Gerda, Viola og sønnen Henning. Ejendommens jord var meget sandet og bygningerne gamle. Ejendommen blev omkring 1980 solgt til bager Poul Overgaard i Ræhr, der benyttede den som sommerhus/jagthus indtil han omkring 1985 solgte den til opsynsmand Svend Egon Odgaard, der dog indtil sin pensionering havde tjenstlig bopæl i Søren Jakobsens ejendom.

Følgende billede af ejendommen er taget den 1. august 2004.