Retur

Vester TvillinggårdDette foto er modtaget fra Bent Laursen, Saarup. Han mente, at det kunne dreje sig om "den gamle ejendom" i Savbjerg.

Bag på fotoet er heftet en seddel, der indeholder følgende oplysninger fra kirkebogen i Ræhr:

Niels Peter Sørensen, født den 29. januar 1880 i Stagstrup, død den 26. juni 1919 i Saugbjerg.

Anine Larsen Andersen, født den 3. november 1881 i Stagstrup.

Desuden er der anført navnet Nancy Møller, 8662 9475

En sønnesøn af Niels Peter Sørensen er bosat i Ræhr. Det er Arne Sørensen, Hedegårdsvej 20, tlf. 9796 5247. Han har på forespørgsel oplyst, at det ikke kan passe, at Niels Peter Sørensen er død i Saugbjerg, da han boede på Færgegaard, der lå i Saarup. Hvis præsten har været unøjagtig ved indførelsen af den pågældende oplysning i kirkebogen, kan det skyldes, at han, da skrev dette, kan have haft den opfattelse, at den vestlige del af Saarup var en del af Savbjerg. Vejene og samfærdselsmidlerne var dengang ikke indrettet til, at man ofte kunne komme rundt i sognene og præsten havde muligvis ikke tænkt på, at stednavnet Savbjerg henviste til et specielt "bjerg".

En datterdatter af Niels Peter Sørensen er bosat i Viborg, Nancy Møller, tlf. 8662 9475. Hun har oplyst, at hun er datter af den mindste af de to piger på billedet. Efter at det blev taget, blev der født endnu en datter, som fik navnet Erna. Hendes mand har supplerende bekræftet oplysningerne på den vedhæftede seddel. Han har oplyst, at de fire børn på billedet hedder (fra venstre til højre): Anne Marie, Peter, Anine og Christian. Han oplyste endvidere, at ejendommen skulle være brændt og nedrevet enten i 1922 eller 1924. Stenene fra nedrivningen skulle være anvendt til opførelse af en gård på Vendbjerg i Nors. Familien har interesse i at vide, hvor gården har ligget, men har endnu ikke kunnet finde præcise oplysninger om det.

Det fremgår imidlertid af gamle matrikelkort, at der har ligget en gård lidt syd for vejen overfor Færgegård (der i oversigten kaldes Johannes Pedersens ejendom). Denne gård hed ifølge kortene Vester Tvillinggård. Dens jord var matrikuleret som 2b af Saarup by. Øster Tvillinggård er den, der i denne oversigt kaldes Niels Dybdahls ejendom. Dens jord var matrikuleret som nr 1a af Saarup by. På vedføjede kort, som er udarbejdet af Direktoratet for Matrikulsvæsenet i august 1931, ses beliggenheden af begge gårde.Efter en brand (som utvivlsomt skete i 1922) blev Vester Tvillinggård nedlagt og jorden lagt til Øster Tvillinggård. Fotoet fra Bent Laursen viser således også en gård, som er bygget praktisk talt magen til Niels Dybdahls ejendom, hvilket forklarer navnene Øster og Vester Tvillinggård. Et par fotos af Niels Dybdahls ejendom er vist herunder og ligheden er klar. Niels Dybdahl, som købte sin gård i 1925, havde ikke oplevet branden og kunne ikke give oplysninger om begivenheden. Hvis branden havde fundet sted i 1925, ville Niels Dybdahl selvsagt have hørt mere om den og også om, hvor materialerne fra nedrivningen var kommet hen. Branden må derfor have fundet sted i 1922. Ejeren af Øster Tvillinggård, Christian Badstue Madsen, solgte denne gård inklusive jorden fra Vester Tvillinggård uden at nævne noget specielt i skødet om, at en stor del af jorden havde tilhørt en anden ejendom.

Vester Tvillinggård har, som det fremgår heraf, ikke været identisk med ”Færgegård”, som lå nord for vejen og har ligget der i generationer.

Niels Dybdahls ejendom 1930 og 1950

"Øster Tvillinggaard"

Hvis nogen skulle vide mere om ejendommen Vester Tvillinggaard, vil jeg være meget taknemlig for at få det oplyst. Min e-mail adresse er:
holger@dybdahl.dk og min postadresse er Holger B. Dybdahl, Sportsvej 37, 3480 Fredensborg. Jeg har telefon nummer 4848 3173