Velkommen til informationsside om

Savbjerg, Saarup og Borup

1930-60


Af Holger B. Dybdahl

E-mail: Holger@Dybdahl.dkBaggrund.

I den sydlige del af Ræhr sogn har der boet mennesker i tusinder af år, hvilket fire fredede gravhøje og mange stenalderfund vidner om. Området har tidligere været en selvstændig ø eller halvø i et stenalderhav svarende til Hanstholmen. I vor tid er det et bakkedrag med tre gamle stednavne, fra vest Savbjerg, dernæst Saarup og mod øst Borup. Det er et morænelandskab med kridtundergrund, der for størstedelens vedkommende er blevet dækket med flyvesand under århundreders sandflugt.

Området har i de senere århundreder som det øvrige Danmark været beboet af mennesker, der levede af at drive landbrug, som under vilkårene her har været ret ekstensivt. Som del af Ræhr sogn har det hørt til Ræhr-Hansted Vigsø kommune, senere den såkaldte Hanstholm kommune og nu Thisted kommune.

Denne beskrivelse af stedet er skrevet efter kontakt med Gerda Marquardsen, Ræhr, der især har samlet mange erindringer og meget materiale fra Ræhr-Hansted-Vigsø kommune, som den var for et par generationer siden. Beskrivelsen handler om et samfund og en tid, som er blevet overhalet af den moderne udvikling. Den handler også om solide mennesker, som - uden at stille krav - levede et nøjsomt, beskedent og arbejdsomt liv på en plet i Danmark, som ikke var begunstiget på nogen måde. Dem vil jeg med beskrivelsen gerne sætte et minde.

Beskrivelsen er baseret på min og andres hukommelse og der kan derfor forekomme fejl i den, hvilket jeg gerne vil undskylde på forhånd. Om min baggrund: Jeg er født i Saarup i 1933 og boede der indtil 1952, men jeg har holdt forbindelse til egnen siden.


Indhold.

I. Beskrivelse af Savbjerg, Saarup og Borup

Landskabet
Landbruget
Leveforholdene

II. To Fotos fra Saarup

III. Kort over egnen

Kort, som viser det meste af Ræhr sogn samt lidt af Hansted og Tved sogne

Detailkort over Savbjerg, Saarup, Borup

IV. Beskrivelse af de enkelte ejendomme

1. Savbjerg
2. Peter Odgaards ejendom
3. Anton Mikkelsens ejendom
4. Andreas Kristiansens ejendom
5. Søren Jakobsens ejendom
6. Johannes Pedersens ejendom, Færgegaard
7. Kræn Rotbøls ejendom
8. Jens Overgaards ejendom
9. Borgaard Nielsens ejendom
10. Niels Dybdahls ejendom
11. Jens Saarups ejendom
12. Peder Pedersens ejendom
13. Aksel Jeppesens ejendom
14. Johannes Rasks ejendom
15. Kresten Peters ejendom
16. Ejner Laursens ejendom
17. Ejnar Kristensens ejendom
18. Otto Klausens agre
19. Vester Tvillinggaard