Retur

Jens Saarups ejendomJens Saarups ejendom er ensomt beliggende på det lave areal syd for Borup. Den har en relativt lang privat vej, der dog fører videre syd på til Tved Klitplantage. Meget af jorden var vandlidende og bygningerne var små og gamle. Ejeren Jens Saarup Nielsen var gift med Margrethe og de havde to børn, Dora og Anton. Margrethes forældre, Anton og Dorthea Søgaard, som de havde overtaget ejendommen fra, boede hos dem. Dorthea var født i Savbjerg, som hendes forældre havde haft. Anton Søgaard var ramt af den spanske syge og kunne ikke gå. Nedenstående fotos viser Jens og Margrete.

Ejendommen blev solgt omkring 1980 til Knud Jeppesen, en søn af Jeppe Jeppesen, Ræhr, som derpå byggede en helt ny ejendom på stedet. Jens og Margrethe flyttede til Ræhr.

Det første billede viser ejendommen, som den så ud i Jens Saarups tid. Det andet billede er taget den 1. august 2004 og viser den nye ejendom.