Retur

Kresten Peters ejendomKresten Peters ejendom. Denne ejendom lå nord for Johannes Rasks ejendom. Kresten Peters kone hed Andrea. En søn, Viktor, kørte i en årrække rutebil mellem Thisted og Ræhr, senere Hansted. Ejendommens jord var ikke den bedste og bygningerne ret gamle. Ejendommen blev solgt omkring 1951 til Marius Jakobsen, der dog døde for få år siden. Hans kone blev boende på ejendommen indtil 2001, hvor hun solgte den til ejeren af Gammel Skjelsgaard i Tved og flyttede til Ræhr. Ejendommen bebos nu af en søn af den nye ejer.

Følgende billede af ejendommen er taget den 1. august 2004.