Retur

Otto Klausens agreEt godt stykke syd for Saarup, tæt på søen Tormål, ligger Otto Klausens agre. Dette område ligger i Nors-Tved kommune. Her boede tidligere Otto Klausen (far til Karl Klausen i Nytorp). Arealet kunne kun give et beskedent levegrundlag for en familie. I begyndelsen boede Otto Klausen i en jordhule men efterhånden fik han opført bygninger. Området blev omkring 1935 afstået til Staten. I årene derpå blev klitarealet syd for Saarup, Tved Klit, plantet til. Da jorden til Otto Klausens ejendom kunne bruges til landbrugsproduktion, blev den ikke umiddelbart plantet til. Omkring 1950 blev arealet forpagtet af Niels Mikkelsen, Ræhr (bror til Anton Mikkelsen, se nr 3), som dyrkede korn på det i nogle år. Niels Mikkelsen var i øvrigt vognmand med heste som trækkraft. Han pløjede også med sine heste brandbæltet, der afgrænsede Statens arealer fra Sårup og Borup. Senere blev Otto Klausens agre alligevel plantet til. Resterne af Otto Klausens bygninger kan muligvis ses endnu, men da området er tæt skov i dag, vil de være vanskelige at finde. På nedenstående foto, som er taget den 18. marts 2008, ses et gammelt dige på området, som formentlig er opbygget af Otto Klausen. Diger af denne slags anvendtes ofte på egnen i stedet for hegn til at holde fårene hjemme.