Retur

Peder Pedersens ejendomPeder Pedersens ejendom var den trediestørste. Dens navn er Østergaard, men den er beliggende i Borup. Den havde relativt god markjord, hvortil kom en del engjord i Bukjær (Bodkær), sydøst for Jens Saarups ejendom. Peder Pedersens ejendom omfattede også et mindre areal, beliggende mellem Anton Mikkelsens og Søren Jakobsens jorder. Desuden omfattede den et areal i Sokland, som dog blev solgt til Staten kort før krigen. Bygningerne er relativt gode. Der var placeret en vindmølle på laden. Peder Pedersen overtog i trediverne ejendommen efter sine forældre, Thomas og Marjanne Pedersen. Han blev gift med Frida og fik to børn, Thomas og Ejvind. Thomas overtog ejendommen omkring 1980 og drev den indtil 2000, hvorpå han solgte den og flyttede til Hansted. Det meste af ejendommens jord er solgt fra. Den nuværende ejer er Jan Arnbjørn, der driver ejendommen med hobbyhestehold.

Det følgende billede, som er taget den 1. august 2004, viser ejendommens stuehus.