Retur

SavbjergEjendommen i Savbjerg lå pænt oppe på bakken og havde cementtegltag. De fleste andre ejendomme var tækket med pandeplader. Den var opført i tyverne efter en brand. Der skal tidligere have ligget endnu en ejendom i Savbjerg, men denne må være nedrevet tidligere. Jorden på Savbjergbakken er tør sandjord af lav bonitet. Det kneb derfor, at ejendommen kunne give føden til en stor familie. Den var tidligere ejet af Valdemar Larsen, der dog flyttede til Kapelhus i Ræhr. Den sidste, som boede på ejendommen, hed Frederik Christensen. Da han fraflyttede ejendommen, formentlig omkring 1945, blev den overtaget af Martin Oddershede, Nors, som dog ikke selv beboede eller drev den. Ejendommen stod derfor ubeboet i nogle år. Martin Oddershede solgte den derpå til Staten og bygningerne blev revet ned, formentlig omkring 1950. Stenene blev overtaget, dels til opførelse af et hus på Vendbjerg i Nors og dels af Peder Odgaard i Søborg, der var broder til Peter Odgaard. En del af jorden i Savbjerg blev i nogle år forpagtet og dyrket af Peter Odgaard. Senere blev det udlejet til kreaturergræsning.

På følgende billeder, som er taget den 1. august 2004, vises stedet, hvor Savbjergejendommen lå. Det første billede er taget fra nordvest og det andet fra vest. Der er kun en del af bygningernes sokler tilbage. I baggrunden ses Saarupbakken henover slugten mellem de to bakkedrag.