Retur

Søren Jakobsens ejendomMedens de fleste ejendomme havde tag af pandeplader, var Søren Jakobsens ejendom tækket med strå. Under krigen oprettede besættelsesmagten en såkaldt lyskasterstilling på ejendommens jord. Det var en militær post udrustet med en kraftig lyskaster til at finde fjendtlige flyvemaskiner med i mørke. Desuden var der et lytteapparat, der kunne opfange flyvemaskinernes motorlarm. Endelig rådede posten over en maskinkanon. Den var solidt afskærmet med pigtråd og bemandet med 12 soldater. En bunker og andre betonrester kan stadig ses på stedet. På Internet findes en beskrivelse af anlægget som det fremstod ved Jørgen Lumbyes registrering i 2007. Klik her.

Søren Jakobsen var gift med Katrine og de havde sønnen Christian. Familien var interessant at besøge, da både Søren og Christian var vidende mennesker og gode fortællere. De spillede gerne skak. Christian havde aldrig gået i skole men var blevet undervist hjemme. Han havde en ryglidelse, som gjorde ham uegnet til fysisk arbejde. Efter forældrenes død i halvtredserne blev ejendommen solgt til Staten og Christian fik en bolig i Baadsgaard i Hansted.

Ejendommen blev plantet til og bygningerne taget i anvendelse som bolig for den stedlige opsynsmand for Tved Klitplantage. Denne, Johannes Nikolaj Pedersen, gift med Kamma Pedersen, flyttede ind i 1956 og fik to sønner, Svend Aage i 1957 og Jens Ole i 1959. I 1973 flyttede Johannes og Kamma til Thisted, hvor de stadig bor. Sønnen Svend Aage bor i Vejle og Jens Ole i Varde. Samtidig blev Svend Egon Odgaard ansat som Landbrugsministeriets Vildtforvaltnings opsynsmand for Hanstholm Vildtreservat med bopæl i ejendommen.

Det første af de følgende billeder, taget den 1. august 2004, viser Søren Jakobsens ejendom, som den ser ud nu. Det andet viser en bunker på ejendommens jord, som er bygget i forbindelse med den tyske lyskasterstilling i krigens tid.